โดย {0}
logo
Henan Baistra Medical Devices Limited
ผลิตภัณฑ์หลัก:หน่วยทันตกรรม, เครื่องกลั่นน้ำ, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, การบ่มทันตกรรม, วงเล็บทันตกรรมจัดฟัน
Design-based customizationYears in industry(3)ODM services availableFinished product inspection